Dataskyddspolicy

Skaraverken AB vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmäna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera dig om behandlingen av personuppgifter vid Skaraverken AB. Allmäna dataskyddsförordningens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter

Ändamål

Personuppgifter som du lämnar till Skaraverken AB (till exempel när avtal träffas) behandlas av Skaraverken AB för att administrera och fullgöra våra åtaganden. Personuppgifterna kan utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling.

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföring av nya tjänster och produkter.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Personuppgifter samlas i första hand in från dig när avtal träffas. Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal väl har ingåtts. Utöver detta sker även löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter du har med Skaraverken AB.

Skaraverken lämnar inte ut några personuppgifter till 3:e part annat än om det finns tvingande lagstiftning som kräver så.

Samtycke

I de fall som kräver samtycke från dig så påbörjar Skaraverken behandlingen av personuppgifter först efter att samtycke erhållits av dig. Du godkänner samtycke aktivt genom att lämna dina uppgifter i samband med avtalsförfarandet.

Lagring

Personuppgifter bevaras endast så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när ett affärsförhållande upphört. Vissa uppgifter kan dock sparas för att fullfölja andra tvingande lagstiftningar, t.ex. bokföringslag mm.

Dina rättigheter

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Skaraverken AB så kan du skriftligen begära detta genom en undertecknad ansökan ställd till:

Skaraverken AB

Vallgatan 42

532 37 Skara

Denna förfrågan kan göras kostnadsfritt 1 gång/år.

Till samma adress kan du även anmäla om du motsätter dig att personuppgifterna används till ovan nämnda syften samt om du vill återkalla ett givet samtycke.

Begäran om rättelse eller borttagande av personuppgifter kan också göras till ovan nämnda adress.

 

Skara 2018-05-24

Skaraverken AB

Företagsledningen

 

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information .

Jag förstår